Kontaktinformasjon

E-post – thomasenger29@gmail.com

Mobil – 95405724

LinkedIn – https://www.linkedin.com/in/thomas-hannestad-enger-959a37140/