Caseoppgave – Amnesty

Denne uken har vår foreleser i digital markedsføring, Marius Vetaas Thomassen, gitt oss i oppgave å svare på en case-oppgave. Oppgaven er hypotetisk og går ut på at jeg har «søkt på en stilling i Amnesty International Norge som markedsføringsspesialist».

I dette innlegget vil jeg svare på oppgaver knyttet til:

Amnesty og digitale kanaler

Måling og analyse av trafikk

Organisk søk og SEO

 Amnesty er en internasjonal organisasjon som jobber for at alle grunnleggende menneskerettigheter skal kunne være overholdt hos alle mennesker. Dette gjør at mye av Amnesty sitt arbeid baserer seg på å spre informasjon til flest mulig, slik at de kan få medlemmer og underskrifter fra så mange som mulig.

Amnesty og digitale kanaler

Digitale kanaler er viktige for å nå ut til kunder og for å kunne fronte sine budskap til prospekter. Amnesty bruker i dag flere digitale kanaler som blant annet Facebook, Instagram, Twitter og Youtube. Amnesty International Norge har også sin egen nettside, Amnesty.no, i tillegg til den internasjonale nettsiden Amnesty.org. Utfra det jeg kan se om Amnesty i digitale kanaler er at de bruker Facebook og Instagram som to av sine sterkere kanaler. På Facebook-siden sin arrangerer Amnesty underskriftskampanjer slik at de kan engasjere potensielle kunder og skape storm rundt en hendelse, i tillegg til å publisere innlegg jevnlig. På Instagram har Amnesty Norge litt over 82 000 følgere og over 1600 publiserte innlegg, noe som viser at de aktivt bruker Instagram som en av sine kommunikasjonskanaler. Budskapene for innleggene til Amnesty kommer tydelig frem og er visuelt fremtredende og spennende.

Måling og analyse av trafikk

For at Amnesty skal kunne se og finne ut av hvilke kampanjer som har fungert bra kan Google Analytics være et godt hjelpemiddel. I Google Analytics kan Amnesty finne ut av mange ting som kan ha en innvirkning på hvordan de neste kampanjene vil føres. Amnesty kan blant annet finne ut av:

  • Hvilke kanaler som trekker flest til hjemmesiden
  • Hvor i verden brukere befinner seg (geografisk område)
  • Alderen til de som gir donasjoner
  • Hvilke kampanjer som har tiltrukket flest donasjoner

Google Analytics kan også brukes til mye mer enn dette, da dette kun er eksempler på hva Amnesty kan bruke verktøyet til.

Organisk søk og SEO

Når man søker på «Amnesty» i Google kommer flere av sidene til Amnesty først opp blant betalte og ikke-betalte plasser. Dette er jo i og for seg bra, men for å få høy synlighet i Google er det også viktig at andre ord fører brukere til Amnesty sine sider. Siden Amnesty er en veldedig organisasjon som jobber for at alle skal ha oppfylt de grunnleggende menneskerettighetene vil det være viktig at nettsiden kommer høyt opp når man søker på for eksempel «veldedig organisasjon menneskerettigheter». Når man søker på nettopp dette kommer Amnesty opp som nummer to, etter FN, blant ikke-betalte plasser i Google sin søkemotor. Søker mann dog på «menneskerettighetsorganisasjon» kommer Amnesty opp som nummer åtte, noe som kan forbedres fra Amnesty sin side.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *