Plattformer for markedsføring

I dagens digitale verden har vi flere markedsføringskanaler enn noen gang. Dette gjør at det kan være vanskelig for bedrifter og organisasjoner å finne hvilke kanaler de skal bruke for sin markedsføring. I dette innlegget vil jeg legge frem mine anbefalinger for markedsføringskanaler som bedrifter og organisasjoner bør ta i bruk i 2021. Disse anbefalingene er basert på både statistikk og trender.

Noen av de mest populære sosiale plattformene på nett i dag er Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat, LinkedIn og TikTok. Å markedsføre seg på alle disse kanalene samtidig vil koste mye, samtidig som de ulike kanalene har ulike målgrupper og segmenter. Ingen av disse plattformene er på noen måte «best» når de gjelder markedsføring, da dette kommer helt an på hvilket budskap man vil nå ut med. Ifølge Statistisk Sentralbyrå bruker fire av fem nordmenn sosiale medier, noe som viser at dette er plattformer å treffe folk på.

Facebook og Instagram

Instagram og Facebook er to godt etablerte markedsføringskanaler som er kjent for mange i dagens digitale verden. Tormod Sperstad skriver på sin hjemmeside at 3 464 000 nordmenn over 18 år har en Facebook-profil og at det ved utgangen av første kvartal 2021 var 2 609 000 nordmenn som hadde en bruker på Instagram. I et land med litt over fem millioner innbyggere viser dette at både Instagram og Facebook er plattformer der man kan treffe en stor gruppe nordmenn. På disse plattformene, spesielt Instagram, følger brukerne med på hva andre legger ut på sine profiler. Dette skaper en mulighet for markedsførere til å bruke kjente personer og brukere for å markedsføre produkter gjennom sine profiler, en populær måte å treffe forbrukermarkedet på.

Nye trender

En ny og fremadstormende plattform i dag er TikTok. Sammenlignet med Facebook og Instagram er TikTok en nokså ny plattform. Dette er en plattform der man kan dele korte videosnutter, alt fra humor, dansing, sang, miming, talenter osv. Ifølge Tormod Sperstad bruker 12% av alle nordmenn over 18 år TikTok hver dag, en økning fra 8% siden forrige måling. TikTok er en plattform som brukes av mange unge, og er derfor en plattform der man kan treffe nettopp unge. Selv om det er en økning i antall over 18 år som bruker plattformen, ser man allikevel at det er mye færre av de eldre enn det det er på eksempelvis Facebook og Instagram.     

LinkedIn

Dersom man har som mål å treffe innenfor b2b-markedet er LinkedIn plattformen å bruke. LinkedIn har registrert 1 249 000 brukere i Norge, som også er en oppgang siden sist måling (Sperstad, 2021). LinkedIn er en nettverksplattform der brukere skaper sine egne jobbprofiler med CV og arbeidserfaring. På LinkedIn kan man dele innlegg man finner interessante og prøve å knytte kontakt med de personene man ønsker. LinkedIn-profiler kan ofte bli sett på som mer seriøse enn det eksempelvis Instagram-profiler gjør, siden LinkedIn hovedsakelig brukes til å skaffe profesjonelle kontakter og forretningsforbindelser. Dersom man skal drive med b2b-markedsføring vil LinkedIn være en interessant plattform å se på.

Konklusjon

Det er ingen offisiell fasit på hvilke plattformer man skal markedsføre seg på, da det kommer helt an på hvilket budskap og mål man setter seg. I dag finnes det mange digitale nettverksplattformer å markedsføre seg på, som i tillegg får flere og flere brukere. Det kan tenkes at de generasjonene som er oppvokst med sosiale medier eller var unge da det kom også vil være brukere når de er gamle, i motsetning til mange eldre i dag som ikke har smarttelefoner eller datamaskiner. Dette kan gjøre at man etter hvert kan nå ut til enda flere gjennom slik type markedsføring.

Referanseliste

https://www.ssb.no/teknologi-og-innovasjon/artikler-og-publikasjoner/fire-av-fem-nordmenn-bruker-sosiale-medier

https://www.tormodsperstad.no/oppdatert-sosiale-medier-statistikk-norge/

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *