Refleksjonsnotat – E-varehandel

I denne delen av digital markedsføring har vi gått igjennom prosessen fra å skape en idé fram til å lansere vår egen nettbutikk. I denne prosessen har vi jobbet i en gruppe på fem som har fungert på en dynamisk og god måte, der hver enkelt har bidratt med sine egenskaper. Resultatet av prosessen ble Mon Équipe Studios, en plattform der kunstnere kan vise frem og distribuere sin kunst.

Oppstart og idemyldring

Etter at eksamensoppgaven ble utdelt og forelesninger hadde begynt for fullt ble vi enige i om at gruppen skulle møtes igjen, slik at vi kunne lufte våre tanker og ideer rundt oppgaven. Siden vi var den samme gruppen som i andre del med sosial kommunikasjon hadde vi allerede gjort oss noen tanker rundt oppstart av nettbutikk. Når man skal starte en egen nettbutikk er det flere punkter man må ta høyde for før man lander på en konkret ide. Er ideen gjennomførbar? Er det en målgruppe for dette? Hvor lang tid vil det ta? Har vi troen på ideen? Hvilke konkurrenter finnes? osv. Etter mye frem og tilbake endte vi med ideen om å lage custom-skjerf som vi skulle selge eksklusivt på nett. Etter at vi hadde jobbet litt med denne ideen kom vi opp med et nytt konsept. Det nye konseptet ble en plattform for kunst på nett, der kunstnere kan bli en del av «gjengen» og legge ut sine produkter på nettsiden. Dette var en ide vi alle syntes var interessant, siden det mange kunstnere opplever det som vanskelig å selge kunsten sin. Denne delen av prosessen var interessant, siden man får et innblikk i hvilke ideer de andre på gruppen har samt hvorfor ideer ikke vil fungere.

Når ideen var på plass, ble det tid for å finne ut av hva navnet på nettbutikken skulle være. Dette er en viktig del av prosessen, så igjen krevdes det mye diskusjon og drøfting. Etter mye om og men endte vi med navnet Mon Équipe Studios, der Mon Équipe er fransk for Gjengen Min. Tanken bak navnet er at kunstnerne som selger kunsten sin gjennom nettbutikken vil være medlem av «gjengen» i Mon Équipe Studios, noe som kan gi kunstnerne og oss en fordel. «Gjengen» kan derfor bli sett på som et nettverk blant medlemmer, som potensielt kan være eksklusivt å være med i. Dette vil føre til at vi trekker flere kunstnere, og kunstnerne får vist frem sin kunst. Vi lagde også våre egne produkter til nettbutikken ved hjelp av gjenbrukt materiell som det ene gruppemedlemmet fikk gratis.

For å kunne sette opp planer og ideer for nettbutikken til Mon Équipe Studios tok vi i bruk flere verktøy. Vi satt opp et Google Docs dokument der alle hadde mulighet til å skrive sammen, og tok i bruk Miro for å ha kontroll på fremgang, arbeidsfordeling, lage tankekart o.l. På denne måten har vi hele veien hatt god kontroll på hva som skal gjøres, hvilke oppgaver man personlig står ansvarlig for, og hva som har blitt gjort. I tillegg til dette har vi brukt Basecamp for å ta i bruk OKR som et målstyringsverktøy. Her satt vi opp Objectives og Key Results for nettbutikken, slik at vi har kunnet ha noen mål å jobbe mot i arbeidsprosessen. Objectivet vårt så vi oss nødt til å endre etter hvert som vi begynte å arbeide med nettbutikken, det samme gjelder for Key Results. Denne målstyringsformen var ny for meg i dette kurset, og er et verktøy jeg har opplevd som spennende og nyttig.

Gjennom oppstartsfasen fra vi diskuterte ideer til vi stod klare med hva konseptet vårt skulle være, har jeg lært meg to nye verktøy i Basecamp og Miro. Begge disse verktøyene har gjort at jeg har hatt god orden på arbeidet, og er noe jeg vil ta med meg videre. Det samme gjelder for OKR, et hjelpemiddel som jeg har lært teoretisk gjennom forelesning og blogginnlegg, men praktisk gjennom denne gruppeoppgaven. Gruppearbeidet i denne delen av prosessen synes jeg fungerte veldig bra, og det oppstod ingen større problemer. Videre møttes vi jevnlig og jobbet med arbeidsoppgaver mot lansering.

Opprettelse av nettbutikken

Før vi lanserte nettbutikken vår var det mye som måtte gjøres rent teknisk og visuelt. Først var det viktig at vi fikk et domene som passet med navnet og ideen vår. Dette endte med monequipestudios.com som vi synes passet bra med konseptet. I gruppen var det få som hadde jobbet med Shopify tidligere, uten at det ble et stort problem i prosessen. Shopify oppleves som et nokså intuitivt verktøy, i hvert fall når vi har vært innom lignende oppsett i WordPress tidligere via bloggen. Til tross for dette oppsto det noen problemer knyttet til det å sette opp nettsiden. Kundeanmeldelser var noe vi gjerne ønsket å få implementert i nettbutikken, men det krevdes en del koding for å få dette til.

Min oppgave før lansering av nettbutikken stod for det meste i å bidra til at nettsiden fikk en god visuell fremtreden. Oppgaver knyttet til dette var bland annet å finne bilder og tekst som passet til hjemmesiden. Her prøvde vi ut litt forskjellige stiler, frem til vi fant noe alle syntes passet konseptet vårt. I tillegg til å finne riktige bilder og tekst jobbet jeg også med hvordan layout nettbutikken skulle ha. Dette var alt fra hvilken rekkefølge de forskjellige boksene på hjemmesiden skulle ha, til hvilke fargekontraster vi skulle bruke. Gjennom slik type arbeid har jeg lært hvordan Shopify brukes «bak kulissene» og hvordan en nettbutikk faktisk fungerer.

Lansering

For lansering av nettbutikken stod Instagram som en stor del av vår kommunikasjon. Rent Instagramteknisk hadde jeg ingen oppgaver, ettersom vi fordelte hvilke oppgaver de ulike personene på gruppen skulle ha. Selv om jeg ikke jobbet med den visuelle Instagram-kontoen var jeg med på å planlegge hvordan vi skulle kommunisere ut mot målgruppene. Vi ble enige i gruppen at kommunikasjonen hovedsakelig skulle bestå av organisk vekst gjennom eide kanaler, men at vi også måtte ta i bruk aggressiv vekst for å danne kjennskap på kort tid.

Som en gruppe på fem stykk har det oppstått noen problemer knyttet til å samkjøre tidspunkter der alle på gruppen kan møtes. Derfor har vi møttes tre-fire stykk ved noen anledninger. Dette opplevdes ikke som et problem for de som faktisk møttes, men heller for de som gikk glipp av møte x. I noen deler av prosessen har også fem stykker kanskje vært litt mange i forhold til de oppgavene som har blitt gjort.

Gjennom prosessen med å starte en egen nettbutikk har jeg lært mye om hvordan en slik prosess fungerer i praksis. Jeg har blant annet lært at selv om arbeidet vårt på nettbutikken handler utfra kjøpsloven og ikke angrerettloven er det fortsatt mye man må ta høyde for når det kommer til kundetilfredshet og kjøp. OKR er også et nytt verktøy jeg tar med meg fra denne delen av kurset, da det har hjulpet meg til å ha mer orden og kontroll på mål og arbeidsoppgaver. Teamarbeid innad i gruppen har fungert på en god måte, der hver enkelt har sterke meninger uten at det har ført til noen konflikter og problemer. Gruppen har også bidratt med hver sine egenskaper, noe som har gjort at dynamikken i gruppa har vært god.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *