Hvordan skaffe mentorer som en del av nettverksbygging

Å bygge sosiale nettverk er en viktig del for å utvikle seg som person, og kan utgjøre forskjellen på om man får den jobben man ønsker eller ikke. Sosiale nettverk defineres som et nettverk der menneskelige forhold skaper forbindelser mellom personer, og er enten svake eller sterke basert på den jobben man legger i nettverksbygging. First Round-kurset Networking Basics går igjennom hvordan man kan skape gode nettverk, med mentorer som et av det viktige attributtene. Kurs som dette kan hjelpe deg slik at du stiller sterkere på jobbmarkedet i fremtiden, da et stort og godt nettverk sjelden er en ulempe. I dette innlegget vil gå nærmere inn på hva First Round-kurset går igjennom og hvordan det kan hjelpe deg til å utvikle et bredere nettverk.

Networking Basics går igjennom åtte hovedmoduler i tillegg til en bonusmodul. Kurset er gratis og tar en til to timer å gjennomføre, avhengig av hvor kjapt du ønsker å gå igjennom. I dette innlegget vil jeg ta for meg disse åtte modulene stegvis, slik at du forhåpentligvis sitter igjen med kunnskap til å utvikle ditt eget nettverk og læringsutbytte.  

Modul 1 – Din profesjonelle identitet (Your Professional Identity)

I første modul starter kursholder Paul Peseks med det som skaper grunnlaget for selve kurset, der han forklarer at nettverksbygging skaper verdi for deg og de andre i nettverket ditt. Han forklarer at selv om man for eksempel er ferdig med et studieløp eller er i fulltidsjobb vil man ikke være ferdig utlært, og at man konstant jobber med å utvikle sin egne profesjonelle identitet. Peseks trekker frem 5 personlige kvaliteter som er lønnsomme når man skal knytte kontakt med andre i bransjen:

Empati – Lære å se ting fra perspektivet til den personen man er i kontakt med.

Nysgjerrighet – Vise at man er interessert i å lære av dem og deres erfaringer.

Takknemlighet – Være takknemlig for at de du er i kontakt med gir av sin egen tid til deg.

Relevans – Vise eller forklare hvorfor den samtalen som holdes er nyttig.

Respekt – Behandle de slik du hadde behandlet noen du skulle ha hjulpet.

Modul 2 – Nettverksbygging ved hjelp av LinkedIn (Find Professionals Using LinkedIn)

Dersom man er på utkikk etter en mentor eller ønsker knytte kontakt med andre profesjonelle er LinkedIn et glimrende verktøy. Man kan på mange måter si at LinkedIn er arbeidsmarkedets Facebook, som i dag har over 740 millioner medlemmer. Modul 2 beskriver fire metoder for hvordan man kan nå ut til nye kontakter:

Metode 1 – Perfect overlap (unicorn)

Denne metoden går ut på at man knytter kontakt med personer man identifiserer seg selv med, fra for eksempel samme studieretning som seg selv eller en som jobber i bedriften du jobber i.

Metode 2 – Great overlap

Metode 2 er relativt lik metode 1, men her finner du personer som for eksempel har gått på samme skole som deg eller innenfor bransjen du jobber i.

Metode 3 – Similarities

Dette er en metode der man oppsøker personer som jobber innenfor noe som du selv opplever som interessant eller i en retning du ønsker å bygge videre på.

Metode 4 – Someone interesting

Siste metode går ut på at man finner en person man generelt synes er interessant.

LinkedIn nettverksbygging

Modul 3 – LinkedIn Meldinger (LinkedIn Messaging)

Når man har funnet de personene man finner interessante er det tid for å sende de melding via LinkedIn. Plattformen gjør at man kan knytte kontakt på en til dels uformell måte, samtidig som det er en rask måte å knytte kontakt på sammenlignet med e-post o.l. Peseks trekker frem tre huskeregler som er nyttige å ta i bruk når man skal knytte kontakt med noen på LinkedIn for første gang:

Who: Presenter deg selv kort.

Why: Forklar kortfattet hvorfor du sender vedkommende en melding.

What: Få frem hva du lurer på, eller hva man vil oppnå med meldingen.

Modul 4 – Koordinering (Coordinate Calls Efficiently)

I fjerde modul forklarer Pesek hvordan man kan koordinere samtaler jevnlig etter at man har fått svar fra en person eller at noen har vist interesse for deg. Peseks forklarer videre hvordan det å være forberedt er viktig når det kommer til å knytte profesjonelle kontakter. Dersom du ikke er forberedt godt nok kan kontakten oppleve at du «stjeler» nødvendig tid, og blir på den måten mindre interessert i deg. Peseks trekker frem tre punkter når det gjelder koordinering av meldinger: Vær effektiv, vær fleksibel, og ta initiativ.

Modul 5 – Navigasjon (Anatomy & Navigation of a Call)

Når man har kommet i gang med en samtale med en kontakt er det viktig at man navigerer samtalen, på en måte som virker profesjonell og ekte. En kontakt som ikke opplever deg som oppriktig vil kanskje ikke vise den samme interessen.

Modul 6 – Profesjonell opptreden (Professional Story Prototyping)

Som nevnt i forrige avsnitt er det viktig at man opptrer profesjonelt ovenfor kontakten. Dette er en fase der man introduserer seg mer i detalj slik at kontakten din får et bredere syn på hvem du er. Dette skal ikke være noe mer enn en simpel og effektiv introduksjon, siden målet med samtalen er å lære av de man knytter kontakt med. Eksempel på hva en introduksjon kan inneholde:

Hvem er du?

Hva er dine ferdigheter og interesser?

Hvordan har din profesjonelle reise utviklet seg?

Hvor er du på din profesjonelle reise i dag?

Hva ønsker du å oppnå ved hjelp av denne samtalen?

Modul 7 – Research og spørsmål (Go in Ready: Research & Questions)

I denne modulen gås det igjennom hvorfor det er viktig å være godt forberedt til en samtale, med spørsmål klart i bakhodet. Det trekkes frem tre kategorier spørsmål kan ligge under:

The main question – Spørsmål om deres historie. Lær om hvilken vei de tok, dra ut informasjon som ikke er uttalt, og finn ut av hva som er relevant i forhold til din egen historie.

The second question – Hvilken type arbeid gjør vedkommende. Ferdigheter, bransjetrender, arbeidsoppgaver, fremtidig karriere og lignende organisasjoner.

The third question – Hvilke råd har kontakten for meg?

Research

Modul 8 – Bygg varige relasjoner (Build Lasting Relationships)

Etter å ha hatt en god samtale med mentor er det essensielt å danne en relasjon som kan vare over tid. Derfor er det nyttig å sende kontakten din meldinger i etterkant og vise takknemmelighet ovenfor den tiden kontakten har viet til deg. Dette vil gjøre at sjansen for å få hjelp ved en senere anledning øker, og kontakten din vil høyst sannsynlig sette pris på tilbakemeldingen.

Oppsummering

Dette innlegget har tatt for seg hovedtrekkene fra nettkurset Nettworking Basics, som viser hvordan man kan gå frem for å skaffe mentorer og kontakter for noe man interesserer seg for eller ønsker å tilegne seg mer kunnskap om. Summert opp var dette et spennende kurs som viser nyttigheten av å bygge en god LinkedIn-profil og opptre profesjonelt når man skal ta kontakt med noen.

Referanseliste

https://first-round.teachable.com/

Kinsta.com. LinkedIn Statistics

https://kinsta.com/blog/linkedin-statistics/

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *