Refleksjonsnotat – Digital økonomi og forretningsmodeller

Den første delen av digital markedsføring med Arne Krokan er snart over, og jeg sitter igjen med en hel del kunnskap jeg ikke hadde tidligere. Krokan har holdt gode og inspirerende forelesninger til tross for digital undervisning som følge av koronasituasjonen. Vi studenter har nå blitt vant med digitale forelesninger, men det betyr nødvendigvis ikke at det er like inspirerende som vanlig forelesning. Det er mye forskjellige varianter for hvordan man skal klare å engasjere klasser, her synes jeg Krokan har vært meget god. Han har brukt ekstra tid og ressurser for å legge til rette slik at vi studenter har kunnet engasjere oss, noe som har gitt motivasjon til å møte opp i forelesning. Krokan sin del, digital økonomi og forretningsmodeller, har handlet om nye spennende teknologier og har vært et mer fremtidsrettet tema enn det jeg forventet i forkant av semesteret. Gjennom denne første måneden har jeg ikke vært i tvil på hva som skal gjøres til ulike tidsfrister, noe som skyldes en god struktur av Arnes planer. I tillegg til dette har studentassistentene gjort en god jobb, og gitt tilbakemeldinger på hvert blogginnlegg. Marianne Hagelia har også vært innom som gjesteforeleser ved flere anledninger, og lært oss en hel del om studieteknikker og læring. Dette har vært veldig nyttig med tanke på at vi nå må lære oss mer på egenhånd siden vi ikke kan jobbe i grupper som normalt.

Krokan har lært oss mye nytt gjennom januar, og selv synes jeg kunstig intelligens har vært et veldig spennende tema. Dette er et tema jeg kunne noe om fra før, men ikke på langt nær like mye som det jeg har lært denne måneden. Krokan har gått igjennom haugevis av eksempler på hvordan kunstig intelligens brukes i dag, og hvordan bedrifter globalt jobber med å utvikle denne typen teknologi. Dette er noe som har gjort meg mer bevisst på hvor langt dagens teknologi faktisk har kommet, sammenlignet med hvor vi var for bare 10 år tilbake.

Samtidig som vi har lært om hvordan nye teknologier fungerer, har vi også lært oss at med nye teknologiske muligheter kommer det konsekvenser for samfunnet. For min egen del er jeg ikke veldig bekymret for hvordan kunstig intelligens vil påvirke meg personlig, men det er en liten tankevekker når man ser at denne teknologien kan ta over jobber innen for eksempel jus og transport. For å bli jurist kreves det at man går en masterutdanning innen juss eller rettsvitenskap som normalt tar 5 år. At kunstig intelligente systemer kan ta over denne typen jobber kan være skremmende å tenke på, til tross for at forskere mener at jobber først og fremst vil skifte innhold, fremfor å forsvinne.  

Det har også vært spennende å lære om hvordan plattformtjenester kommer til å endre arbeidsfordelingen i samfunnet, og hvordan organisasjoner må tilpasse seg den digitale verdenen for å hevde seg. Selv har jeg kunnet en del om organisasjoner som Apple og Amazon, men igjennom denne bolken har jeg fått et bedre innblikk i hvordan slike organisasjoner endrer seg og jobber systematisk.

For å oppsummere den første delen av digital markedsføring vil jeg si at det har vært et veldig interessant valgfag så langt. Hvis jeg sammenligner temaene og pensum med tidligere fag jeg har hatt, mener jeg at dette er det mest relevante faget med tanke på egen fremtid. Jeg har også lært mer praktisk innhold enn det jeg har gjort tidligere, noe som passer meg veldig godt. Jeg ønsker å takke Arne Krokan for hans bidrag i første del i digital markedsføring, og ser frem til å lære mer i månedene som kommer.

Thomas H. Enger

Bilder er hentet fra Pixabay.com

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *