Mulighetenes verden – 3D-print

Endringer som følge av nye teknologier skjer rundt oss hele tiden. Forskere og utviklere jobber hver dag for å finne nye løsninger, og teknologiutviklingen blir bare større med årene. 3D-print er en type teknologi som gir store muligheter for endring. 3D-printede organer, flydeler og hus er noen eksempler på hva denne teknologien kan gi oss. 3D-printeren omtales av mange som en industriell revolusjon, men hvordan skaper 3D-printeren muligheter for nye typer produksjon?  

Man bruker 3D-print i helsesektoren for å printe replikaer av organer, slik at man kan øve i forkant av operasjoner.

Når vi snakker om produksjon, har vi flere måter å produsere ting på. Vi kan forme og avstøpe materialer, samt har vi det som kalles subtraktiv og additiv produksjon. Mye av produksjon består av såkalt subtraktiv produksjon. Dette vil si at man fjerner deler av et materiale for å ende opp med den formen man ønsker. Typisk eksempel for subtraktiv produksjon er skulpturer, man starter med en blokk av stein og fjerner materiale steg for steg til man har et ferdig produkt. 3D-print derimot er en teknikk som bruker såkalt additiv produksjon, som vil si at man deponerer materialer lag på lag til man ender opp med ønsket form. Nærmere bestemt betyr dette at 3D-printere slipper prosessen med å støpe, bende, kutte osv. da printeren kan bygge eksakte deler og gjenstander selv. Dette gjør at ingen materialer går til spille, og man ender opp med det resultatet man ønsker.

3D-printet protese. Foto: Pixabay

I flybransjen bruker man allerede 3D-printere til å produsere deler til jetmotorer. Teknikken til 3D-printere gjør at prosessen i produksjonen kortes ned og produktet blir i mange tilfeller mye bedre. 3D-printere gjør også at man får lettere tilgang til prototyper, og tilpasningsgraden er stor. Siden hvert eneste objekt man lager i 3D-print kan være forskjellig, kan man ha en ide om at 3D-printere leder mot mass customisation/massetilpasning. Et eksempel på dette er proteser. Mange proteser har en tendens til å være enten dyre og gode eller billige og dårlige. Hvis man som barn for eksempel trenger en type protese for å leve et normalt liv kan dette bli dyrt og vanskelig for mange familier. 3D-printere kan gjøre denne produksjonen billigere, og man kan tilpasse hver enkelt protese til de personene som trenger det. På denne måten kan 3D-print hjelpe mennesker til å leve et bedre liv uten at det skal koste en formue.

Med 3D-print kan vi føre produksjon av varer nærmere markedene og forbrukerne. Frakt av varer fra Asia til vesten har vært et sentralt tema i klimadebatter verden over. Dette fordi produksjoner ofte er veldig separert fra markedene. Organisasjoner og privatpersoner kjøper varer fra land i Asia der produksjonskostnadene er lave, og får generelt en lavere pris. Frakt av varer fra Asia via fly og skip er lite miljøvennlig, og derfor kan 3D-printeren også være en god løsning på dette problemet. 3D-printere bestående av kunstig intelligens fører til at man har behov for færre ansatte i produksjonsprosessen, og produksjonskostnadene kan derfor bli lavere. Dermed kan man flytte hele produksjoner nærmere markedene for å slippe frakt og klimagassutslipp. Samtidig fører dette til at leveransetiden blir lavere og man får altså kortreiste produkter. Med 3D-print som produksjonsmiddel vil også enhetskostnadene bli likere mellom et enkelt produkt og storskalaproduksjon. Dette er noe som kanskje gjør at man produserer mindre kvantum av gangen, og man slipper å kaste eller resirkulere varer som ikke blir solgt eller brukt.

3D-print er altså med på å skape en nærmere kobling mellom produksjon og forbruk. Det er forskjellige måter vi kan bruke denne teknologien på. I romfartøy har 3D-printere blitt et sentralt verktøy for mannskapet om bord. Tidligere har de vært nødt til å få tilsendt reservedeler via raketter, noe som kan ta lang tid og bruker mye ressurser. Med 3D-printere kan mannskapet isteden produsere nye deler når de måtte ønske, og organisasjonene sparer derfor mye tid og penger. Nå er det ikke sånn at folk flest jobber i atmosfæren, så hvilke andre eksempler har vi på hvordan 3D-printere kobler produksjon og forbrukere sammen? Jo i katastrofesoner der ressurser har blitt borte eller ikke eksisterer. Field Ready er et selskap som bruker 3D-printere som verktøy når de hjelper land og mennesker i nød. Etter et jordskjelv i Nepal i 2015 brukte Field Ready 3D-printere til å produsere deler for å reparere skadde og ødelagte vannrør. Flere frivillige organisasjoner mener at slik teknologi kan endre hastigheten og kostnadene ved humanitær hjelp radikalt. Dette i seg selv er nok til å se hvilket positivt bidrag 3D-print har.

3D-print er altså med på å føre produksjoner nærmere forbrukeren og markedet. Dette er med på å korte ned prosesser og kan bidra til et mindre klimautslipp. Samtidig som slik produksjon kan hjelpe jorda, er det også med på å redde liv i katastrofeområder og skape livsglede hos folk med fysiske funksjonsvansker. 3D-printeren gir mange muligheter, og kanskje kan den i fremtiden vinne kampen mot kreft og andre livstruende sykdommer. Det blir uansett meget spennende å følge med på utviklingen, og se hvordan organisasjoner finner nye løsninger ved hjelp av 3D-print.    

Thomas H. Enger

Referanseliste

https://www.theguardian.com/global-development/2015/dec/30/disaster-emergency-3d-printing-humanitarian-relief-nepal-earthquake

https://www.fieldready.org/

https://snl.no/3D-printing

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *